عبارات اصطلاحی در گویش های مختلف زبان انگلیسی

Complate list Dictionary of English Idioms & Idiomatic Expressions

Click on the letter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

لیست کامل اصطلاحات انگلیسی و عبارات اصطلاحی در گویش های مختلف انگلیسی

بر روی حرف مورد نظر کلیک کنید

Number of Idioms: 3
1 X marks the spot This is used to say where something is located or hidden.
2 X-rated If something is x-rated, it is not suitable for children.
3
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
صفحه اصلی دیکشینری
 
© Copyright LaSeR Rayaneh Pars, 1992 - 2018
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت لیزر رایانه پارس میباشد.

Valid XHTML 1.0 Transitional   !معتبر CSS